Základní Info

Kdo: Divadelní skupina Performalita
Kdy: 29. 9. 2022
Kde: Anti.kvariát DD
V kolik: 20:00
Za kolik:

Novinkou pro sezonu je 2022/2023 je navázání spolupráce s divadelní skupinou Performalita, která se dlouhodobě věnuje práci s publikem, tvorbě pro děti a mládež a nabízí rovněž i několik edukativních inscenací.

Drama Marka Pruchniewského Tělo moje si v sobě nese melancholii a pocity tiché bezradnosti, stejně tak jako lehkost, nadsázku a humor. Drama o neschopnosti lidí najít si k sobě cestu, přestože je to ono jediné, po čem touží. Drama o člověku 21. století, který se žene za vizí, jež není důležitá. Drama o krutých i něžných nuancích osudu, spřádaných z tenkých a často neviděných nitek jednotlivých rozhodnutí. Inscenované scénické čtení současné divadelní hry Marka Pruchniewského Tělo moje je prvním překladem této hry do češtiny a zároveň jejím prvním uvedením v Česku. Vzniká za spolupráce Performality s Polským institutem v Praze v rámci cyklu přednášek a divadelních představení nazvaného Identita – Reflexe současného polského divadla.

http://performalita.com/telo-moje